POZIV ZA FACILITATORA/ICU ZA PROGRAMSKO PLANIRANJE

CILJ: Programski plan/okvir za naredne dvije godine (2024 i 2025) za TRIAL International ured u BiH

Naziv: Facilitator/ica za programsko planiranje

Početak angažmana: 18.09.2023. godine

Krajnji rok za realizaciju: 02.10.2023. godine

Pozadina

TRIAL International je organizacija koja se bori protiv nekažnjivosti počinitelja najtežih međunarodnih zločina i podržava žrtve u njihovoj borbi za pravdu. Fokus rada TRIAL International ureda u BiH je na borbi protiv nekažnjivosti i promociji tranzicijske pravde, čime se nastoje unaprijediti prava žrtava ratnih zločina. Za više informacija posjetititi http://trial.ba, https://trialinternational.org

Ciljevi

Generalni cilj angažovanja facilitatora/ice jeste pružanje podrške prilikom timskog planiranja, razvijanje i izrada dvogodišnjeg programskog plana TRIAL International ureda u BiH, a oslanjajući se na već postojeći strateški plan organizacije TRIAL International za period 2021-2024.

Područje posla facilitatora/ice uključivat će:

 • Facilitiranje interne radionice, pomaganje u zajedničkom razvijanju dvogodišnjeg programskog plana i zacrtanih ciljeva koji se žele postići;
 • Vođenje timskog planiranja, koje uključuje diskusije o budućim aktivnostima i načinu djelovanja, uključujući identifikovanje i ublažavanje rizika,te procjene mogućnosti realizacije programskih aktivnosti;
 • Izrada dokumenta koji će služiti kao programski plan TRIAL International uredu u BiH u navedenom periodu;

TRIAL International će biti zadužen za:

 • Organizovanje mjesta održavanja radionice;
 • Ustupanje tehničkih resursa i dodatnih postojećih strateških dokumenata organizacije;

Proizvodi;

 • Dokument novog programskog plana (2024 i 2025)

Vremenski okvir i rokovi:

Angažman treba započeti 18.09.2023.  a završiti najkasnije 02.10.2023.

Potrebne vještine:

 • Najmanje pet godina iskustva u facilitiranju i izradi strateških i programskih planova za međunarodne organizacije i/ili organizacije civilnog društva;
 • Poznavanje konteksta u kojem djeluju organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini, a koje se bave zaštitom ljudskih prava;
 • Poznavanje tema vezanih za procese tranzicijske pravde i suočavanja sa prošlošću će se smatrati prednošću;
 • Dokazane vještine komunikacije i facilitiranja;
 • Poželjna odgovarajuća univerzitetska diploma;
 • Poznavanje postojećeg zakonskog, institucionalnog i administrativnog uređenja Bosne i Hercegovine, a koje se odnose na pitanja kojima se bavi TRIAL International;
 • Poznavanje pravnog i društvenog okvira za rad civilnog društva u BiH;
 • Potpuno radno poznavanje B/H/S jezika i engleskog jezika.

Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • CV (životopis) u kojem je opisano obrazovanje i relevantno radno iskustvo, uključujući reference na dosadašnjim sličnim angažmanima;
 • Pisanu dokumetaciju koja dokazuje prethodno iskustvo u izradi sličnih dokumenata.
 • Kratak prijedlog metodologije i pristupa radu.

Molimo Vas da Vašu ponudu dostavite do ponedjeljka 21.08.2023. godine, na e-mail adresu [email protected].

Preuzmite PDF.