O TRIAL-u

Osnovan 2002. godine u Ženevi, TRIAL International je organizacija sa mandatom da stavi pravo u službu žrtava međunarodnih zločina (genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina, torture i prisilnog nestanka). TRIAL International se bori protiv nekažnjivosti počinitelja najtežih međunarodnih zločina. Organizacija zastupa interese žrtava pred švicarskim sudovima i brojnim međunarodnim tijelima za zaštitu ljudskih prava. TRIAL International također radi na podizanju svijesti vlasti i javnosti u vezi sa potrebom za efikasnim nacionalnim i međunarodnim pravosudnim sistemom za procesuiranje zločina. U proteklih 12 godina je pružio pravnu pomoć za 360 žrtava, korištenjem 145 međunarodnih postupaka koji se tiču Alžira, Bosne i Hercegovine (BiH), Burundija, Libije, Nepala, Rusije i Tunisa. Organizacija je podnijela 50 izvještaja UN-u, te podržala ili direktno radila na više od 120 domaćih postupaka od kojih je veliki broj rezultirao istragama, presudama ili se iste očekuju, i to u Alžiru, Bosni i Hercegovini, Burundiju, Francuskoj, Nepalu, Švicarskoj, Tunisu i Ujedinjenom Kraljevstvu. TRIAL International je 2007. godine uspostavio program u okviru odjela za ljudska prava sa ciljem ”poboljšanja statusa žrtava u zemljama širom svijeta putem vršenja pritiska na vlade i vlasti da poštuju međunarodne standarde koje su preuzeli ratifikacijom međunarodnih konvencija o ljudskim pravima”. Pravni programi uspostavljeni su u Bosni i Hercegovini, Burundiju, Demokratskoj Republici Kongo, Nepalu, ali organizacija se aktivno bori i za prava žrtava u Alžiru, Libiji, Maroku, Rusiji i Tunisu.